Kan led dioderna rädda klimatet?

Sedan genombrottet i början på 2000-talet  har led lampans popularitet vuxit i takt med dess utveckling och är idag utgör led den nya standarden. Led dioderna är mer effektiva än den föregående halogen lampan och tack vare sina unika egenskaper kan den tillämpas inom ett väldigt brett användningsområde från industri och fordon till hem och hushåll. En längre livslängd innebär lägre koldioxidutsläpp vilket har en stor påverkan på vårt klimat. LED lampor varar upp till sex gånger längre än andra typer av ljus, vilket markant minskar kravet på frekventa byten. Detta resulterar i att färre lampor används och därmed behövs färre resurser för tillverkningsprocesser, förpackningsmaterial och transport. Led är därför ett viktigt verktyg för att kämpa den globala uppvärmningen genom en minskning av koldioxidutsläpp.

Extraljus driver på utvecklingen inom fordonsindustrin

Det fins över 1 miljard fordon runt om i världen. Många bilar använder fortfarande halogen strålkastare som måste bytas ut med jämna mellanrum. Led lampor har dock börjat etablera sig som en standardlösning till de nyare bilarna och i Sverige och Finland är det populärt med extraljus som är utrustade med kraftfulla led dioder som lyser upp vägarna under vintertid. Extraljusen finns tillgängliga i många olika modeller och en del sprider ljuset långt medan andra sprider ljuset brett. Ifall alla bilarna hade övergått till extraljus med led istället för halogen så hade förändringen av koldioxid gjort en märkbar skillnad. Tekniken fortsätter att utvecklas och målet är att samtliga extraljus i framtiden kommer att drivas av led dioder.

Arbetsbelysning med led är en standard inom entreprenad

Ett annat stort användningsområde där led lamporna lyckats få en god spridning är bland annat inom bygg och entreprenad. Här är det arbetsbelysning med led dioder som dominerar fullständigt på grund av den låga energiförbrukningen. De flesta maskinerna klarar inte att montera på alltför många halogen lampor som drar onödigt mycket ström och därför har led blivit en perfekt lösning. Det är få entreprenader i Sverige som fortfarande använder halogen eller xenon lampor då dessa ljuskällor är underlägsna på i stort sätt allt. Arbetsbelysning används också för att belysa industriområden och dess användningsområde är alltså inte isolerat till entreprenad och maskin.

LED LYSRÖR SÄNKER KOLDIOXIDHALTEN I ATMOSFÄREN

Det underbara med led revolutionen är att denna nya ljuskälla har fått ett genombrott inom flera olika branscher. Även om led lampan har resulterat i många positiva förändringar så är det inom industrin som led lampan verkligen har kommit till sin rätt i form av kostnadsbesparingar. Lysrör är den dominerande ljuskällan i lagermiljöer och bara i Sveriges lagerlokaler finns det en uppsjö av lysrör som förbrukar mycket energi. Led lysrör mer än halverar den totala strömförbrukningen samtidigt som den erbjuder bättre ljuskvalitet än gamla fluorescerande lysrör. Det finns fler lampor som kan ersättas med led ljuskällor, som exempelvis en led panel som är en populär ljuskälla inom kontorslandskap.